CO2-bewust certificaat niveau 3

Wellicht heeft u op onze website al eerder kunnen lezen dat Tuin & Groenverzorging Bruisten bv de intentie had om zich in september 2017 te certificeren voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Bij deze kan worden vermeld dat het doel is behaald! In september is het bedrijf geauditeerd door de certificerende instantie “C-plus”. Op 1 november 2017 hebben zij het CO2-bewust certificaat niveau 3 toegekend. Een eerste erkenning voor het gedane werk…

Het doel is om in de toekomst te blijven voldoen aan de vereisten m.b.t. de CO2-prestatieladder. Maatregelen, initiatieven en reductiedoelstellingen moeten ervoor zorgen dat Tuin & Groenverzorging Bruisten bv de positie op het gebied van duurzaam ondernemen binnen de sector handhaaft en waar mogelijk versterkt.

Zo heeft het bedrijf een initiatief bedacht op het gebied van onkruidbestrijding op verhardingen. Hierbij wordt minder gebruik gemaakt van zware diesel- en LPG verbruikers en zoveel mogelijk van elektrisch gereedschap. De CO2-uitstoot wordt hiermee tot een minimum beperkt. Blijf onze website in de gaten houden voor de ontwikkelingen omtrent dit initiatief!

Bruistengroen groen social