CO2-prestatieladder

Wij voeren al jaren een duurzaam beleid. Dat wil zeggen: Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen, er worden duurzame en zuinige machines ingezet, maar ook de relatie met opdrachtgever en medewerker moet duurzaam van aard zijn.

CO2-prestatieladder

Om dit duurzame beleid aantoonbaar te maken is het bedrijf gecertificeerd voor het CO₂-bewust certificaat. In 2017 is het het CO₂-bewust certificaat volgens de CO₂-prestatieladder niveau 3 behaald. Het energieverbruik van het bedrijf is in kaart gebracht. Aan de hand daarvan zijn reële doelstellingen geformuleerd die moeten leiden tot vermindering van de CO₂-uitstoot. We doen dit in samenwerking met onze medewerkers, om bewustwording en een goed draagvlak te creëren, zodat de doelstellingen gehaald worden. Met deze actie zetten we weer een volgende stap naar de verduurzaming van het beleid en dragen op deze wijze bij om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te behalen.

Bruistengroen groen social