CO2-prestatieladder

Wij voeren al jaren een duurzaam beleid. Dat wil zeggen: Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen, er worden duurzame en zuinige machines ingezet, maar ook de relatie met opdrachtgever en medewerker moet duurzaam van aard zijn.

CO2-prestatieladder

Om dit duurzame beleid aantoonbaar te maken hebben wij besloten het bedrijf te gaan certificeren voor het CO₂-bewust certificaat. In 2017 willen wij het CO₂-bewust certificaat volgens de CO₂-prestatieladder niveau 3 behalen. De komende maanden gaan we het energieverbruik van het bedrijf in kaart brengen, om daarna reële doelstellingen te formuleren die leiden tot vermindering van de CO₂-uitstoot. We doen dit in samenwerking met onze medewerkers, om bewustwording en een goed draagvlak te creëren, zodat de doelstellingen gehaald worden. Met deze actie zetten we weer een volgende stap naar de verduurzaming van het beleid en dragen op deze wijze bij om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te behalen.

Het doel is om in september 2017 gecertificeerd te zijn voor de CO2-prestatielader niveau 3. De komende tijd zullen we u verder informeren over de vorderingen.

Bruistengroen groen social